FOSS? làm gì ?

FOSS? làm gì ?
Server-Quản trị mạng
13  41.9%
Giáo dục
5  16.1%
Desktop-Cá nhân
4  12.9%
Thương mại
4  12.9%
Forrum
3  9.7%
CMS
2  6.5%
Blogs
0  0%
Chỉ các guru biết !
0  0%

Number of Voters  :  31
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote  :  Thursday, 26 March 2015 07:07
Copyright © 2018 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search